Lad os hjælpe dig med dit årsregnskab

BRUG DIN TID PÅ DET DU ER BEDST TIL

For mange foreninger og erhvervsdrivende er årsregnskabet noget, der bare skal overstås og måske endda en uoverskuelig opgave. For at sige det rent ud er det bare irriterende at bruge sin tid og engergi på noget, som hverken er ens spidskompetence eller kerneopgave. Ikke desto mindre er årsrapporten et nødvendigt onde og noget, som bare skal være i orden. 

Vi udfører review og tilbyder assistance med opstilling af årsrapporter for foreninger og selskaber, der har fravalgt revision, samt for selvstændige erhvervsdrivende.

Desuden sørger vi for, på vegne af dit selskab at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Hvis du tillader os, at tage os af dit årsregnskab, så skal du ikke bekymre dig mere om det. Så kan du stole på, at det er i orden.

HVORFOR UDARBEJDE ET ÅRSREGNSKAB?

Mange foreninger og erhvervsdrivende ser årsregnskabet som en byrde, noget der bare skal overstås, og måske endda en uoverskuelig opgave. Men lad os se nærmere på, hvorfor det er vigtigt at bruge tid og energi på denne opgave.

• Økonomisk Statusbillede: Et årsregnskab fungerer som et økonomisk statusbillede, der udarbejdes én gang om året. Det giver dig et overblik over din virksomheds økonomi, herunder indtægter, udgifter, formue, pengestrømme, moms og befordringsfradrag. Med andre ord: Det viser dig, hvordan din virksomheds økonomi har det – om du har overskud eller underskud.

• Baseret på Bogføring: Dit årsregnskab dannes på baggrund af den bogføring, du har lavet i løbet af året. Derfor er det afgørende, at din bogføring er korrekt og fyldestgørende. De tal, der vises i din årsrapport, skal være pålidelige og repræsentative for virkeligheden.

• Krav og Regler: Der er forskellige krav og regler for, hvad dit årsregnskab skal indeholde, afhængigt af din virksomhedstype og størrelse. Jo større en regnskabsklasse din virksomhed tilhører, jo flere krav er der til din årsafslutning. Uanset virksomhedstype er det dog vigtigt at udarbejde et formelt regnskab, da det kan være nødvendigt at fremlægge det for pengeinstitutter, kreditorer eller andre interessenter.

VI BYGGER TILLID

Tillid er centralt i vores samarbejde med vores kunder. Vi lægger vægt på god dialog og sikrer, at du føler dig i trygge hænder gennem hele processen.

HVORDAN VI HJÆLPER

Vi udfører review og tilbyder assistance med opstilling af årsrapporter for foreninger og selskaber, der har fravalgt revision, samt for selvstændige erhvervsdrivende. Vi sørger også for at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen på vegne af dit selskab.

Så lad os tage os af dit årsregnskab, så du kan fokusere på det, du er bedst til – og stole på, at det er i orden.