Få hjælp til revisionen for din forening

Revisionsfirmaet Svend Dørffer ApS har igennem mere end 10 år haft et tæt samarbejde med en administrator for ejer- og andelsboligforeninger, hvor vi har stået for revision, bogføring og udarbejdelse af varme- og vanderegnskaber for ca. 100 foreninger.

Vi har således et særdeles godt kendskab til at assistere disse foreninger og ved lige præcis, hvordan disse opgaver skal løses.

REVISION I ANDELSBOLIGFORENINGER

Når en revisor reviderer årsregnskabet for en andelsboligforening, er det mere end blot at gennemgå balancen og resultatopgørelsen. Revisoren skal også revidere andre oplysninger i årsregnskabet, herunder andelsværdien. Dette er særligt vigtigt, da værdiansættelsen af ejendommen og andelsværdien har stor betydning for foreningens medlemmer.

REVISION I EJERFORENINGER

Når årsregnskabet for en ejerforening revideres af en revisor, går opgaven langt ud over blot at gennemgå balancen og resultatopgørelsen. Revisoren har en række vigtige opgaver, der alle sigter mod at sikre, at ejerforeningens regnskabsmateriale er korrekt og giver et retvisende billede af foreningens økonomiske situation.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til hvordan vi kan hjælpe din andels- eller ejerboligforening, eller ønsker et uforpligtende tilbud på jeres opgave.