Vi hjælper dig med revision

Ville du ønske, at du kunne slippe for at bruge din tid på papirarbejde og derved frigøre tid til din kerneydelse? Hvis du lader de professionelle tage hånd om revisionen, kan du koncentrere dig om det, du i virkeligheden er bedst til.

Alle selskaber i Danmark (herunder aktie- og anpartsselskaber) er underlagt lovpligtig revision. Hvis du mangler en professionel og effektiv revisor til at hjælpe dig, står vi til din rådighed.

Vi udfører revision af aktie- og anpartsselskaber, andelsboligforeninger samt andre foreninger. Der kan være tale om lovpligtig revision, men der kan også være tale om vedtægtsbestemt revision.

Moderne revision

Vi bruger moderne IT-baserede revisionsværktøjer, som løbende opdateres og som lever op til kvalitetskravene. De IT-baserede revisionsværktøjer sikrer dig en høj kvalitet i vores arbejde, samtidig med, at vores revisionsproces bliver så effektiv som muligt.

Vi har meget fokus på at aftale med vores kunder, hvor mange ressourcer I selv ønsker at anvende på klargøring af materialet til brug for revisionen. Målsætningen er at minimere den samlede ressourceanvendelse mest muligt.